Zatvoriť
Detaily profilu
www.msdl-mojelieky.sk
www.msdl-mojelieky.sk

MSDL- JE URČENÝ:
Prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v domovoch sociálnych služieb, Klientom žijúcim v domácom prostredí a sú prijímateľmi sociálnych služieb – ADOS , Prijímateľom sociálnych služieb žijúci v špecializovaných zariadeniach, Klientom hospitalizovaným v zariadeniach alebo na oddeleniach pre dlhodobo chorých /LDCH/ , Prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v Zariadeniach pre seniorov.
ČO JE MSDL:
Základným predpokladom terapeutického úspechu je správne a pravidelné užívanie liekov. Zhoršenie zdravotného stavu spôsobené nesprávnym užívaním liekov a odporúčaných liečebných postupov vedie ku zhoršeniu základného ochorenia a sprievodných ochorení. MSDL je zameraný na skvalitnenie podávania liekov, zníženia spôsobených chýb sestrou pri podávaní liekov klientom, pravidelné monitorovanie užívania liekov, zníženie alergických reakcií klientov na lieky, ušetrenie času pre zdravotný personál, zníženie stresu sestier, zníženie administratívnej práce sestier, bezpečné podávanie liekov klientom a bezpečný a uľahčený presun liekov po zariadení, v domácom prostredí a jednoduchá Archivácia, jednoduchý prístup k liekovým informáciám klienta, jednoduchý a bezpečný príjem klienta do nemocničného zariadenia zo zariadenia sociálnych služieb a pod.
MSDL – Monitorovací systém dávkovania liekov zabezpečí:
Zníženie časovej náročnosti na prípravu liekov, Viac času stráveného s klientom, Minimalizovanie chýb pri podávaní liekov, Kontinuálnu medikamentóznu liečbu klienta, Jednoduchý audit a priehľadnosť v užívaní liekov klientom, Zlepšenie komunikácie, Bezpečné užívanie liekov a ich pravidelnosť
Problematika dnešnej doby:
Stále sa zvyšujúca chorobnosť obyvateľstva, Čoraz viac starnúca populácia, Zvyšujúci sa počet osôb potrebujúcich sociálne služby spojené so zdravotnou starostlivosťou, Poly- farmácia, Riziko liekových interakcií, Nepravidelné užívanie liekov a ich následná hospitalizácia, Nedostatok kvalifikovaného zdravotného personálu, Nedostačujúci liekový manažment, Zvýšená spotreba liekov a pod.
VÝHODY MSDL:
Časovo nenáročná príprava liekov, Viac stráveného času s Vašim klientom, Rýchle a jednoduché podávanie liekov, Jednoduché monitorovanie užívania liekov, Pravidelnosť užívania liekov, Lieky pripravované kvalifikovaným personálom, môžu byť podané aj stredne kvalifikovaným personálom, Monitorovací systém dávky liekov ponúka bezpečie pre Vášho klienta, poskytovateľa sociálnej služby a ošetrovateľskej starostlivosti a aj bezpečie pre Vášho zamestnanca.

Slovakia
Pozadie profilu
Sociálne siete
Detaily účtu